Đảo Ó nghỉ ngơi, vui chơi không giới hạnAug 11, 2023